Кратък фирмен профил

Българска народна банка - София


Контакти

София, 1000
пл. Княз Александър I № 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694037
Капитал (лв.): 200 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на централната банка
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, има изключителното право да емитира банкноти в страната и да регулира и контролира дейността на другите банки /чл.1./
 


Новини

  стр. 1 / 694   стр.    
16.02.2018: Финансовият лизинг продължава да подкрепя лизинговите...
14.02.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/0.5 Gov 20190217...
14.02.2018: Средната заплата расте с над 10% Средната месечна работна...
14.02.2018: Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с...
13.02.2018: Увеличават се възможностите за повече сделки с ДЦК Централен...
12.02.2018: Бюджетният излишък прикрива преразходите на управляващите За...
12.02.2018: Българският износ с близо 11% ръст през 2017 г. Общият износ...
09.02.2018: Банките в България планират оптимизация на процеси и инвестиции...
09.02.2018: Ръстът на фирмените кредити у нас се забавя, на депозитите се...
09.02.2018: Банковите директори очакват слабо подобрение на икономиката на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 545 пъти
[2016: 1 121, 2015: 622, 2014: 232, 2013: 464, 2012: 1 319, 2011: 758, ... ]