Кратък фирмен профил

Българска народна банка - София


Контакти

София, 1000
пл. Княз Александър I № 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694037
Капитал (лв.): 200 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на централната банка
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, има изключителното право да емитира банкноти в страната и да регулира и контролира дейността на другите банки /чл.1./
 


Новини

  стр. 1 / 685   стр.    
22.11.2017: Няма да има покачване на лихвите по банковите заеми догодина, а...
21.11.2017: В портфейлите на инвестиционните фондове има активи за 3293,3...
21.11.2017: София чака оферти за Общинска банка до 4 декември, засега има...
20.11.2017: Чуждите инвестиции нарастват през третото тримесечие Чуждите...
20.11.2017: Чуждите инвестиции паднаха с над 27% Преките чужди инвестиции...
17.11.2017: Платежният баланс на България излиза на плюс с 432,6 млн. евро...
17.11.2017: БНБ отчита излишък по текущата сметка от 415,2 млн. евро към...
17.11.2017: Финансистите знаят колко много пари се въртят по различни канали...
17.11.2017: БНБ отчита излишък по текущата сметка на страната от 415.2 млрд....
16.11.2017: Вземанията на лизинговите дружества се увеличават с 8% в края на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 382 пъти
[2016: 958, 2015: 622, 2014: 232, 2013: 464, 2012: 1 319, 2011: 758, ... ]