Кратък фирмен профил

М парк АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000620147
Капитал (лв.): 3 681 782
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2018  Предстоящо - 20.12.2018 
Предмет на дейност: Външно и вътрешно търговска дейност; производствена дейност, включително производство на металорежещи и други машини и части, агрегати, детайли, инструменти, технологична екипировка и др.такива; покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален или обработен вид; собствено производство на стоки и продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; участие в приваизационни сделки; хотелиерство и туристическа дейност /след получаване на лиценз/ покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
06.06.2014: ЦСКА оцеля на магия през последната година, но като че ли...
10.08.2011: Затворници пренасяха цял ден вчера папки с исторически...
06.10.2009: ЗММ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.03.2009: ЗММ -София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Софийската компания "ЗММ" АД свиква редовно общо събрание на...
19.09.2008: Съветът на директорите на “ЗММ” - АД, София, на основание чл....
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.08.2007: Съветът на директорите на'"ЗММ" - АД, София, на основание чл....
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 857 пъти
[2016: 334, 2015: 101, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 408, 2011: 207, ... ]