Кратък фирмен профил

Ай ти софт ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204713978
Капитал (лв.): 1 450 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.04.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с електронни елементи и със софтуер, научноизследователска и развойна дейност, консултантска дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
22.05.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Ай Ти Софт ЕАД – София...
22.05.2020: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) В БФБ е постъпила информация от Ай...
22.05.2020: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) На основание чл. 75, ал. 2 във...
22.05.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
27.04.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
27.04.2020: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) На основание чл. 75, ал. 2 във...
27.04.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
27.04.2020: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) В БФБ е постъпила информация от Ай...
13.04.2020: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Във връзка с настъпване на лихвено...
01.04.2020: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) Ай Ти Софт EАД-София публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 460 пъти
[2016: 335, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 7, ... ]