Кратък фирмен профил

Лесоимпекс АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831643283
Капитал (лв.): 50 009
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални изделия
Общи събрания: Последно - 13.07.2022 
Предмет на дейност: Износ и внос на дървени материали и производните им, дървени, ретортни въглища и целулоза, мебели, машини, съоръжения и спомагателни материали за дървообработващата и мебелната промишленост.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
13.08.2010: Производителите на мебели видяха признаци за излизане от...
28.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.04.2009: Лесоимпекс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2008: Лесоимпекс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Лесоимпекс" - АД, София, на основание...
03.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Лесоимпекс" - АД, София, на основание...
05.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.06.2005: Съветът на директорите на "Лесоимпекс" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 063 пъти
[2016: 846, 2015: 110, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 287, 2011: 190, ... ]