Кратък фирмен профил

Инертни материали - Ямбол АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Ормана 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128046677
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, добив и преработка на селскостопанска продукция, животновъдство, рибовъдство, рибарство и аквакултури, гъбопроизводство, коневъдство и агроиндустрия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, добив и преработка на речна баластра за инертни материали и всякаква друга незабранена със закон дейност, като сделки и дейности, подчинени на разрешителен или лицензионен режим, ще се извършват след получаване на съответните разрешения и лицензи.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.02.2014: Правителството одобри издаването на шест разрешения за проучване...
20.02.2014: Концесиятата на находището на медни руди "Асарел" беше удължена...
22.03.2012: Правителството предостави на днешното си заседание четири...
27.04.2010: Инертни материали-Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание...
22.04.2009: Инертни материали-Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание...
30.01.2009: Правителството даде още една концесия за добив на строителни...
04.04.2008: Инертни материали-Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание...
28.11.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.06.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.06.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 399 пъти
[2016: 649, 2015: 139, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 302, 2011: 46, ... ]