Кратък фирмен профил

Ей Си Ем Консулт ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Н. В. Гогол No 5, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122052919
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Производство и търговия с всякакви стоки и всякакви услуги, незабранени със закон, при спазване на специалния ред за тяхното извършване, маркетингова, информационна, рекламна, издателска и консултантска дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон
 

09.04.2019: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) На...
22.12.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.06.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
23.05.2000: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.01.1999: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.09.1998: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.09.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.08.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.04.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.1997: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 147 пъти
[2016: 30, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 61, 2011: 2, ... ]