Кратък фирмен профил

Хидрострой-инвест АД - Панагюрище


Контакти

Панагюрище, 4500
ул. Нистор Ружеков 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112095402
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.07.2020 
Предмет на дейност: Изграждане на хидротехнически съоръжения, изпълнение на земни работи, ниско и високо строителство, ремонтни, транспортни и услуги със строителна механизация, производство и продажба на строителни материали и стоманобетонови изделия, научноизследователска дейност, проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, инженерингова, рекламна, посредническа, външнотърговска и други маркетингови дейности, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, закупуване и управление на цели предприятия или части от тях, търговия на едро и дребно, събиране и продажба на вторични суровини и други дейности, незабранени със закон, дружеството може да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и да извършва сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, непротиворечащи на закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.04.2010: Хидрострой-инвест-Панагюрище АД - Панагюрище свиква Годишно общо...
21.12.2009: Хидрострой-инвест-Панагюрище АД - Панагюрище свиква Извънредно...
21.05.2009: Хидрострой-инвест-Панагюрище АД - Панагюрище свиква Годишно общо...
21.03.2008: Съветът на директорите на "Хидрострой - Инвест" - АД,...
12.06.2007: Съветът на директорите на "Хидрострой - Инвест" - АД,...
08.09.2006: Съветът на директорите на "Хидрострой - Инвест" - АД,...
12.08.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.06.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.04.2005: Съветът на директорите на "Хидрострой - Инвест" - АД,...
25.01.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 407 пъти
[2016: 478, 2015: 43, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 193, 2011: 175, ... ]