Кратък фирмен профил

Пътстрой (Силистра) АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Добруджа No 1, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118038835
Капитал (лв.): 230 800
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 10.02.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел препродажба, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, отдаване под наем на техника, площи и сгради, проектиране, строителство, ремонт и поддържане на пътища на националната и местната пътна мрежа, изпълнение на всякакви земни работи, проектиране, изпълнение и поддържане на обекти от ниското строителство, канализационни комуникации, пътни съоръжения и др., производство и търговия с инертни материали, асфалтобетонови смеси, бетонови изделия, хоросанов разтвор и др., лабораторни изпитвания на строителни материали, строително-технологични и транспортни услуги със специализирана механизация и автотранспорт, автосервизни услуги и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.04.2019: Строителната "Пътперфект Т" иска да купи друг строител от...
01.04.2010: Пътстрой-Силистра АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
04.04.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.01.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.07.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
23.02.2007: Съветът на директорите на "Пътстрой" - АД, Силистра, на...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Пътстрой" - АД, Силистра, на...
28.02.2006: Съветът на директорите на "Пътстрой" - АД, Силистра, на...
14.02.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.05.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 246 пъти
[2016: 605, 2015: 50, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 193, 2011: 79, ... ]