Кратък фирмен профил

Стимекс ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Арх. Петко Момчилов 26, ет.2, п.к. 117
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103002356
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.03.2010 
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски и туристически услуги /след лиценз/; рекламни, информационни и други услуги; организиране на научно-приложна, проектно-конструкторска, технологична, консултанска, строителна, монтажна, сервизна, маркетингова, вътрешна и външнотърговска дейност в областа на изграждане на малки и средни предприятия и други строителни обекти от социално-битова сфера.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.11.2013: Строителна компания е най-динамичната в Бургас през 2013...
04.08.2010: Стимекс ЕООД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.09.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
28.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
16.05.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
15.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
12.05.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.12.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.04.1999: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.02.1999: ЗАПОВЕД № РД-02-14-122 от 20 януари 1999 г. На основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 999 пъти
[2016: 245, 2015: 55, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 294, 2011: 94, ... ]