Кратък фирмен профил

Паломита ЕАД - София


Контакти

София, 1729
ул. Анна Ахматова 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831300128
Капитал (лв.): 800 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 20.03.2012 
Предмет на дейност: Търговски сделки и дейности в сферата на производството, разпределението и потреблението на стоките. осъществяване на вътрешно и външнотранспортна дейност, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.08.2014: „Паломита” ЕАД е една от най-големите български фирми за...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.08.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.05.2003: Съветът на директорите на "Паломита" - АД, София, на основание...
26.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 285 пъти
[2016: 259, 2015: 98, 2014: 64, 2013: 129, 2012: 252, 2011: 131, ... ]