Кратък фирмен профил

Парагон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 4, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040315502
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 25.07.2019 
Предмет на дейност: Осъществяване на холдинг за придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, за придобиване, управление и продажба на облигации, за сделки с патенти, лицензии и др.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
02.10.2014: Завод „Миджур“ в Горни Лом е собственост на акционерното...
18.09.2009: Г одина след старта на кризата отчитаме 4-5% спад на продажбите....
19.01.2009: Парагон холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.09.2008: Съветът на директорите на “Парагон - холдинг” - АД, София, на...
16.10.2007: Съветът на директорите на "Парагон - холдинг" - АД, София, на...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Парагон - холдинг" - АД, София, на...
17.11.2005: Веригата магазини за продажба на хранителни стоки "Елемаг"...
01.11.2005: Съветът на директорите на "Парагон - холдинг" - АД, София, на...
12.07.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 474 пъти
[2016: 552, 2015: 118, 2014: 80, 2013: 160, 2012: 294, 2011: 84, ... ]