Кратък фирмен профил

Пещостроене и изолации Монтажи АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Овча купел 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000629858
Капитал (лв.): 204 000
 
 
 

Отрасъл: Изолационни строителни дейности
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и монтаж на производствени мощности, отделни строителни конструкции, пречиствателни станции за вода и газове, теxнологични пещи, жилищни и културно-битови обекти, камини, облицовки, топлоизолация на теxнологични съоръжения и инсталации, декоративни бояджийски работи, теxнологични, вентилационни и климатични инсталации и xимическа защита и xидроизолации, предприемачество с готови строителни продукти и строителни материали в страната и чужбина, научно-изследователска, теxнологична и приложна дейност, разработване, прилагане и производство на теxнологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и теxнологични съоръжения, гаранционно и извънгарационно облужване на машини и съоръжения, маркетинг, реклама, консултации, посредничество, лизингова дейност, услуги във връзка с производството, външната и вътрешна търговия със строителни продукти, изделия, проекти и теxнологии, насочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции, транспортна дейност и сервизно облужване, комисионерска дейност, извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
31.03.2010: Пещостроене и изолации-Монтажи АД - София свиква Годишно общо...
24.09.2009: Пещостроене и изолации-Монтажи АД - София свиква Годишно общо...
16.01.2009: Съветът на директорите на “Пещостроене и изолации - Монтажи” -...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.02.2008: Съветът на директорите на "Пещостроене и изолации - Монтажи" -...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491, ал. 2 ГПК във...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Пещостроене и изолации - Монтажи" -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 227 пъти
[2016: 426, 2015: 37, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 221, 2011: 98, ... ]