Кратък фирмен профил

Алинеа ООД - София


Контакти

София, 1330
ул. Братин Дол 16, бл. 6 А, ап.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121433408
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации по хардуера
Предмет на дейност: Организиране на правни консултации и услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина, маркетинг, рекламна и издателска дейност, вътрешно и външнотърговска икономическа дейност, в това число многостранни външнотърговски сделки - импорт, експорт, реекспорт, бартерни и компесационни сделки, форфертинг, посредническа, агентска и комисионерска дейност, импресарска дейност от всякакъв вид, в това число: организиране на изложби, панаири, симпозиуми, спортни състезания, турнири, конкурси, пълни конферентни услуги, вътрешен и международен туризъм с пълни туристически услуги, резервации за билети за транспортни средства, подготовка на визи, наемане на хотели, къмпинг, мотели, преводачески услуги-писмен и устен превод, организиране на курсове за изучаване на чужди езици и други учебни школи, индивидуално обучение по програмиране, маркитинг, мениджмънт и история, организиране на квалификационни курсове, частни училища и детски градини, спедиторски и транспортни услуги със собствен и нает транспорт в страната и чужбина/международен транспорт/, покупко - продажба на нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи, закупуване, ползване и отстъпване наобекти на интелектуалната и индустриалната собственост, патенти, лицензи, ноу-хау, търговски марки и промишлени образци, производство и изкупуване на селскостопанска продукция и индустриални растения и култури с тях, търговия в специализирани магазини, антиквати, комисионни, оказионни /без благородни метали и скъпоценни камъни/, включително и магазини в свободните безмитни зони, проектанска и дизайнерска дейност, изготвяне на регулационни и кадастрални планове на селища, водоснабдителни и канализационни системи, строителство на сгради и съоръжения в страната и в чужбина, търговия с такива, хотелиерство и ресторантъорство, наемане, пренаемане и отстъпване на помещения за магазини, офиси, административини сгради и други, монтажна дейност и сервиз на компютри, еим, периферна и електронна техника и апаратура, създаване и разпространение на програмни продукти и системи, технически експертизи и консултации, производство, разработване и търговия със средства за механизация и автоматизация, извършване на обучение за професионални начална квалификация, преквалификация, допълнителна квалификация, мотивационно обучение, разкриване на учебни центрове, школи и други по маркетинг, мениджмънт, психология, компютърна грамотност, за изучаване на чужди езици, български език и литература, математика и история, включително и за индивидуално обучение по програмиране съгласно наредба №6 от 14.08.1995 г. на мтсг, както и сключване на договори с учебни заведения за издаване на валидни документи за придобитото образование и квалификация съгласно снп и зво, а също така и всяка друга дейност, която не е забранена от законите в страната.
 

10.06.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
02.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.04.2000: На 7 април Славчо Боянов Христов ще стане член на Надзорния...
27.04.1999: Акционерите на БРИБанк АД удовлетвориха молбата на "К.А.П"ООД да...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 342 пъти
[2016: 241, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]