Кратък фирмен профил

Сортови семена - Дунав АД - Ямбол [Ликвидация]


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Цар Освободител 5 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104117258
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Общи събрания: Последно - 01.04.2019 
Предмет на дейност: Производство, заготовка за съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди, със специализация в зърнено-житните, зеленчуковите, маслодайните култури и люцерна, търговия със семена, посадъчен материал и други стоки в страната и в чужбина, обслужване на селскостопанските производители и населението с технологични решения, стоки и услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон или за която не се изисква специален разрешителен режим.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.07.2015: За земеделците календарът има по-различни измерения от този на...
04.11.2008: През лятото бившият изпълнителен директор на фонд "Земеделие" и...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена - Дунав" - АД, Ямбол,...
02.06.2006: Съветът на директорите на "Сортови семена - Дунав" - АД, Ямбол,...
18.10.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.10.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.08.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.04.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.07.2001: Съветът на директорите на "Сортови семена - Дунав" - АД, с....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 647 пъти
[2016: 292, 2015: 41, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 151, 2011: 21, ... ]