Кратък фирмен профил

Благоустройствени строежи ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Иван Богоров 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812232530
Капитал (лв.): 400 460
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Поддържане, ремонт, реконструкция, фрезоване, асфалтиране, преасфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка и ново благоустройствено строителство на улици, пътища, площадки, канализационни, водопроводни и електрически улични мрежи и светофарни уредби, събаряне на сгради, павилиони, гаражи и други на незаконно изградени и монтирани такива, поддържане и ново зелено строителство на паркове, градини, лесопаркове и други зелени площи, производство и продажба на посадъчен материал, химическа обработка и защита на трайните насаждения, производство и продажба на асфалтови смески, бетонови разтвори, инертни материали, декоративни и строителни елементи, минно-взривни работи, извършване на услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, търговия с хранителни и промишлени стоки, производство и продажба на шивашки изделия, поддържане и експлоатация на плажовата ивица, водоспасителна и здравна дейност, отдаване под наем на земи, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар, рекламна и посредническа дейност, проектиране на обекти по предмета на дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.02.2019: БКС пуска под наем три култови кръчми за 7 години Три от...
11.01.2012: Нарушения за над 1,7 млн. лв. в АЕЦ "Козлодуй" е установила...
11.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.07.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.04.2003: Най-висок дивидент от фирмите с общинско участие в Бургас е...
22.08.1997: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.12.1996: 910. – "Благоустройствени строежи" – ЕООД, Бургас, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 631 пъти
[2016: 360, 2015: 47, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 98, 2011: 21, ... ]