Кратък фирмен профил

Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831040933
Капитал (лв.): 18 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.05.2020  Предстоящо - 19.08.2020 
Предмет на дейност: Застраxоване и презастраxоване, дружеството извършва следните видове застраxовки: застраxовка "злополука", застраxовка "заболяване", застраxовка на суxопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраxовка на релсови превозни средства, застраxовка на летателни апарати, застраxовка на плавателни съдове, застраxовка на товари по време на превоз, застраxовка "пожар" и "природни бедствия", застраxовка "щети и имущество", застраxовка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраxовка по "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати, застраxовка по "гражданска отговорност", свързана с притежаването и изполването на плавателни съдове, застраxовка "обща гражданска отговорност", застраxовка на кредити, застраxовка на гаранции, застраxовка на разни финансови загуби, застраxовка на правни разноски (правна защита).
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
21.04.2020: Мениджърски рокади в застраховането Комисията за финансов...
12.07.2019: "Алианц България Холдинг" изкупува всички акции на "Алианц...
21.12.2017: КЗК прекрати производството срещу четири застрахователни...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
18.11.2015: Компаниите от сектора на общото застраховане отчитат печалба в...
03.09.2015: Секторът отчита спад на печалбата си до 17.7 млн. лв. спрямо...
28.05.2014: Общозастрахователните компании в страната са реализирали печалба...
20.03.2014: Три от компаниите по общо застраховане в страната приключиха...
16.08.2013: За първите шест месеца на 2013 г. дружествата по общо...
12.10.2012: ЗАД "Армеец" влезе в класацията Топ 100 на най-големите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 585 пъти
[2016: 767, 2015: 122, 2014: 132, 2013: 264, 2012: 527, 2011: 241, ... ]