Кратък фирмен профил

МДЗ Балша АД - Балша


Контакти

Балша, 1217
общ. Нови Искър
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121521559
Капитал (лв.): 983 065
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 02.04.2009 
Предмет на дейност: Добив, преработка и търговия с каменно-трошени фракции за всички марки бетон, асфалт и бутобетон, производство и търговия с инертни материали за пътни основи, обратни засипки, готови бетонови и циментови разтвори, бетонови тухли, каменни тела, тротоарни плочки, каменно брашно, благоустройство, строителство и ремонт на улични и пътни настилки, вертикална планировка, ниско строителство, озеленяване, почистване на улици, сметоизвозване и др.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
16.07.2009: Добивът на камъни се понижи с 45-50% за първите шест месеца на...
16.07.2009: Наполовина се е свил добивът на инертни материали за първото...
13.04.2009: МДЗ - Балша АД - Балша свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: МДЗ - Балша АД - Балша свиква Годишно общо събрание на...
12.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.03.2007: Кметът на София Бойко Борисов е отменил заповедта на...
09.03.2007: Нов скандал за източване на общински средства и конфликт на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 985 пъти
[2016: 509, 2015: 63, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 262, 2011: 232, ... ]