Кратък фирмен профил

Марица-Тържищна компания АД - Хасково [Несъстоятелност]


Контакти

Хасково, 6300
ул. Димитровградско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126161199
Капитал (лв.): 10 000 600
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Лицензи и сертификати:  Тържище
Общи събрания: Последно - 15.01.2021 
Предмет на дейност: Възмездно предоставяне на складови, xладилни, търговски площи и други материални активи на производители, вносители и търговци за продажба на налични xранителни и селскостопански стоки, селскостопански машини, оборудване, теxника, инвентар, амбалаж, xимически торове и препарати, търговски услуги, осигуряване срещу заплащане достъп на купувачи до тържещето, създаване на необxодимите условия за защита на интересите на производителите и потребителите и за постгане на възможно най-ниски разxоди при извършване на продажбата.осъществяване на инженерингова и маркетингова дейност в областта на производството, съxранението и търговията със селскостопански стоки и продукти.извършване дейност като стоково тържище.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.11.2015: И бившият хлебозавод става казино Индийски бизнесмен купи...
07.05.2009: Марица-Тържищна компания АД - Хасково свиква Годишно общо...
17.02.2009: Марица-Тържищна компания АД - Хасково свиква Годишно общо...
23.09.2008: Марица-Тържищна компания АД - Хасково свиква Годишно общо...
14.02.2007: Съветът на директорите на ТК "Марица" - АД, Хасково, на...
23.01.2007: Съветът на директорите на ТК "Марица" - АД, Хасково, на...
14.03.2006: В най-скоро време от борса "Марица" за най-големите хипермаркети...
14.03.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.03.2006: България ще изнася плодове и зеленчуци за московските...
09.12.2005: Съветът на директорите на ТК "Марица" - АД, Хасково, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 531 пъти
[2016: 542, 2015: 67, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 260, 2011: 156, ... ]