Кратък фирмен профил

Дъбрава ЕАД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Иван Шишман 8, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812117460
Капитал (лв.): 163 240
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.03.2019 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство и строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения (без материален добив) и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
26.02.2010: Дъбрава ЕАД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.03.2009: Дъбрава ЕАД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.03.2009: Дъбрава ЕАД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Дъбрава" - АД, Бургас, на основание...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Дъбрава" - АД, Бургас, на основание...
05.04.2005: Съветът на директорите на "Дъбрава" - АД, Бургас, на основание...
16.04.2004: Съветът на директорите на "Дъбрава" - АД, Бургас, на основание...
19.12.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.06.2003: Съветът на директорите на "Дъбрава" - АД, Бургас, на основание...
31.05.2002: Съветът на директорите на "Дъбрава" - АД, Бургас, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 313 пъти
[2016: 377, 2015: 75, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 301, 2011: 133, ... ]