Кратък фирмен профил

Еко Мраз АД - Лозница


Контакти

Лозница, 7290
ул. Пенчо Кубадински 26 В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116047561
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 30.07.2016 
Предмет на дейност: Участие в приватизационната сделка на "Хладилна база за дивечово месо" - ЕООД, гр. Лозница, изграждане на трайни насаждения, търговия с хранителни и нехранителни стоки, внос и износ, както и всички дейности, разрешени от закона.
 

20.08.2010: Еко Мраз АД - Лозница свиква Извънредно общо събрание на...
12.01.2009: Еко Мраз АД - Лозница свиква Годишно общо събрание на...
06.01.2009: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.04.2007: Съветът на директорите на "Еко мраз" - АД, Лозница, на основание...
07.03.2006: Съветът на директорите на "Еко мраз" - АД, Лозница, на основание...
11.10.2005: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.08.2001: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.08.2001: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.10.1999: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на...
15.06.1999: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 462 пъти
[2016: 160, 2015: 23, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 131, 2011: 23, ... ]