Кратък фирмен профил

Холдинг Сакарци АД - Свиленград


Контакти

Свиленград, 6500
ул. 23-ти септември 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040003004
Капитал (лв.): 64 900
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 20.07.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обрПокупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови, лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост; стоков контрол, лизинг, както и придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за изкупуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува. аботен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, лизинг, както и придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.08.2011: Свиленградският холдинг „Сакарци“ ще се влее в хасковско...
04.12.2010: Холдинг Сакарци АД - Свиленград свиква Извънредно общо събрание...
11.03.2010: Холдинг Сакарци АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание на...
17.02.2009: Холдинг Сакарци АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание на...
24.09.2008: Холдинг Сакарци АД - Свиленград свиква Извънредно общо събрание...
09.05.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.04.2008: Сакарци АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание на...
17.08.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.02.2007: Съветът на директорите на холдинг "Сакарци" - АД, Свиленград, на...
30.05.2006: Съветът на директорите на холдинг "Сакарци" - АД, Свиленград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 177 пъти
[2016: 848, 2015: 76, 2014: 83, 2013: 166, 2012: 362, 2011: 251, ... ]