Кратък фирмен профил

Булиън ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 51, ет. 4, стая 407
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121913460
Капитал (лв.): 4 193 788
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.04.2002 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество, производство на стоки с цел продажба, консултантска дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.03.2002: Съветът на директорите на "Булиън" - АД, София, на основание чл....
09.12.2000: Доказателство за това, че ТИМ, а не Марк Рич е новият собственик...
24.08.1999: Съветът на директорите на "Булиън" - АД, София, на основание чл....
09.07.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 391 пъти
[2016: 207, 2015: 18, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 16, ... ]