Кратък фирмен профил

КТЗ АД - Ведраре [Несъстоятелност]


Контакти

Ведраре, 4364
община Карлово
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115284970
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на трактори за селското и горското стопанство
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, автосервизни услуги, както и всяка друга дейност, за осъществяването на която няма изрична законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.10.2009: КТЗ АД - Карлово свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
12.10.2009: КТЗ АД - Карлово свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.05.2009: КТЗ АД - Карлово свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
17.02.2009: КТЗ АД - Карлово свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
17.02.2009: КТЗ АД - Карлово свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
11.08.2008: КТЗ АД - Карлово свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
24.06.2008: На проведено ОСА от 20.06.2008 год. на Ком холдинг...
28.03.2008: КТЗ АД - Карлово свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
13.03.2007: Съветът на директорите на "КТЗ" - АД, с. Ведраре, на основание...
14.02.2006: Съветът на директорите на "КТЗ" - АД, с. Ведраре, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 082 пъти
[2016: 371, 2015: 87, 2014: 93, 2013: 187, 2012: 353, 2011: 67, ... ]