Кратък фирмен профил

Софийски технологичен институт АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Кракра 2А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040573666
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Общи събрания: Последно - 04.07.2019 
Предмет на дейност: Изследователска и технологична, експертна и консултантска дейност, следдипломно обучение и преквалификация на специалисти, участие в съвместни технологии и производствени проекти, маркетинг, разработване и трансфер на информационни технологии, представителство, агентство, посредничество, както и извършване на други дейности, които не са забранени със закон.
 

14.02.2009: В схемите за източване на ДДС участвал и приятелят на Мургина, с...
07.08.1998: Съветът на директорите на "Софийски технологичен институт" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 208 пъти
[2016: 105, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, ... ]