Кратък фирмен профил

Интерхотел Гранд-Хотел София АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Народно събрание 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831642594
Капитал (лв.): 14 187 345
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.08.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни,културни и др. видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, извършване на сделки с чуждестранни платежни средства, след получаването на съответните лицензии и разрешения от съответните държавни органи, както и други стопански дейности, незабранени от законите на република българия. при необxодимост от лиценз, концесия или друго разрешение за извършване на определена дейност, дружеството може да извършва съответната дейност след получаване на съответното разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
25.10.2018: Най-големият луксозен бранд InterContinental Hotels & Resorts...
04.07.2018: Водещата световна верига InterContinental Hotels & Resorts...
26.02.2016: Хотелът срещу парламента от догодина ще смени табелата Radisson...
25.02.2016: 24 февруари 2016 г., София. InterContinental Hotels Group (IHG),...
25.02.2016: InterContinental Hotels Group (IHG), един от световните водещи...
08.08.2012: Неплатени данъци затвориха казиното в столичния хотел "Радисън"...
02.11.2009: Хотел Radisson ще бъде обновен срещу 10 млн. евро Още преди...
21.08.2009: Георги Гергов води преговори за купуването на столичния хотел...
20.08.2009: Георги Гергов води преговори за купуването на столичния хотел...
14.05.2009: Интерхотел гранд-хотел София АД - София свиква Годишно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 382 пъти
[2016: 803, 2015: 127, 2014: 102, 2013: 205, 2012: 367, 2011: 204, ... ]