Кратък фирмен профил

Старт Инженеринг АД - София


Контакти

София, 1220
кв .Военна рампа, ул. Локомотив 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030217255
Капитал (лв.): 105 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.07.2020 
Предмет на дейност: Строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-наладъчни работи, предприемачество, инженеринг, сделки с готови строителни продукти и строителни материали в страната и зад граница; научно-изслеодвателска, теxнологична и приложна дейност, разработване, прилагане и производство на теxнологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и теxнологично оборудване; маркетинг, реклама, консултации, посредничество, лизингова дейност, външа и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги с изключение на забранените от закона; изграждане и експлоатация на туристически и xотелиерски обекти, строителство на жилищни, културно- битови и други обекти, транспортни услуги, сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили, производство, преработка и пласмент на селскостопански продукти, външнотърговски и бартерни сделки и услуги, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на машини, съоръжения и комплексни обекти, наемане и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; насочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции в строителството и свързаните с него промишлености, енергетиката, промишлеността, търговията, селското стопанство, туризма, услугите и други дейности без забранените със закон; проектиране, изработване, доставка, монтаж и контрол на възли, съоръжения и апарати, изискващи работа под надзор.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
30.10.2018: Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на...
05.02.2018: Siemens и „Старт Инженеринг” с договор за партньорство в...
04.05.2017: Започва строежът на метрото от "Овча купел" до "Горна баня" На...
03.11.2016: Обединение с основен участник "Геострой" ще строи...
06.10.2016: Малко кандидати искат да строят метрото от "Красно село" до...
16.06.2016: 11 оферти в търга за метродепото в "Земляне" 11 обединения и...
31.03.2014: Девет кандидата за автоматично събиране на данни за пътния...
26.03.2014: 9 компании са подали документи в конкурса на пътната агенция за...
10.01.2014: Силна конкуренция за обновяването на парка пред...
25.11.2013: Започва ремонтът на жп гара Пазарджик На 18 ноември в чакалнята...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 130 пъти
[2016: 774, 2015: 96, 2014: 93, 2013: 186, 2012: 384, 2011: 209, ... ]