Кратък фирмен профил

Тракия КООП АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Скопие 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126175354
Капитал (лв.): 206 900
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 23.06.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с всички видове стоки, външнотърговска дейност, производство, изкупуване и преработка на селскостопански продукти, изкупуване и преработка на билки и диворастящи плодове и гъби, промишлена дейност, туризъм и хранене, посредническа застрахователна дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.12.2009: Тракия КООП АД - Хасково свиква Извънредно общо събрание на...
19.08.2009: Тракия КООП АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
19.08.2009: Тракия КООП АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
14.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.08.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.09.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.08.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.11.2002: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.12.2001: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 538 пъти
[2016: 364, 2015: 13, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 73, 2011: 11, ... ]