Кратък фирмен профил

Лъки Инвест АД - Лъки


Контакти

Лъки, 4241
ул. Освобождение 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115326394
Капитал (лв.): 99 976
 
 
 

Отрасъл: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Общи събрания: Последно - 06.04.2017 
Предмет на дейност: Добив и преработка на подземни богатства - метални подземни изкопаеми, включително добив и преработка на оловно-цинкови руди, производство на оловни и цинкови концентрати, минно строителство, производство на строителни материали, промишлени и транстпортни услуги, търговия в страната и чужбина, както и всички други дейности и търговски сделки незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
08.10.2015: „Калцит” ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми –...
08.10.2015: Влагат над 900 хил. лв. в проучване на подземни богатства в 4...
24.08.2015: Две фирми ще проучват за подземни богатства в Ивайловград, Лъки...
20.08.2015: Инвестиции за над 770 хил. лв. в проучване на подземни богатства...
20.08.2015: Две разрешителни за търсене и проучване за добив на подземни...
02.02.2015: 1 млрд. лв. за нови рудници в Родопите "Минен ренесанс" и...
07.01.2011: Небрежност е причината за смъртта на двама миньори в рудник...
30.09.2010: "Асарел" получи допълнителни площи за...
05.05.2010: Лъки-инвест АД - Лъки свиква Годишно общо събрание на...
07.12.2009: Лъки-инвест АД - Лъки свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 232 пъти
[2016: 253, 2015: 129, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 280, 2011: 356, ... ]