Кратък фирмен профил

Туристическа информация и регистрация (ТИР) АД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Дървеница бл. 45 вх.1А ет.5 ап.20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000664058
Капитал (лв.): 53 768
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.07.2019 
Предмет на дейност: Развитие и усъвършенстване на системата за информационно-резервационна дейност в туризма, резервации, обмяна на валута, специфична туристическа дейност, туроператорство, турагентство, специализирана туристическа дейност по обработка и регистрация на туристопотоците от и за Република България, представителство, агентство и посредничество, вкл. извършване на посредничество по информиране и наемане на работа на работници в страната и в чужбина (след получаване на разрешение), както и извършване на дейност като агент по встъпване в правото за възстановяване ДДС за чуждестранни лица, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
21.05.2019: Туристическа информация и регистрация (ТИР) АД - София свиква...
11.03.2010: Туристическа информация и регистрация (ТИР) АД - София свиква...
10.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.05.2009: Туристическа информация и регистрация (ТИР) АД - София свиква...
13.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.06.2008: Съветът на директорите на "ТИР" - АД, София, на основание чл....
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Туристическа информация и...
12.05.2006: Съветът на директорите на "ТИР" - АД, София, на основание чл....
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 633 пъти
[2016: 459, 2015: 123, 2014: 113, 2013: 227, 2012: 476, 2011: 93, ... ]