Кратък фирмен профил

Димсон ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Горица 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831002936
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Информационно-издателска дейност, разработка, производство и продажба на медицинска техника и консумативи, външна и вътрешна търговия, представителство и посредничество (без процесуално) на местни и чуждестранни физичски или юридически лица и други дейности, незабранени със закон
 

08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
16.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.06.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 496 пъти
[2016: 243, 2015: 22, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 83, 2011: 24, ... ]