Кратък фирмен профил

Геология, проектиране и проучване АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Сливница 93, ет.1 ап.22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103002349
Капитал (лв.): 87 350
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.07.2019  Предстоящо - 21.08.2020 
Предмет на дейност: Проектиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и дълбокозалягащи въглища, сондиране и ремонт на проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води, разсол и въглища в страната и чужбина, проектиране и реализация на мероприятия по опазване на земните недра, всички видове сервизни и теxнически услуги, консултации и оценки, свързани с основния предмет на дейност, смр, спускане и извеждане на дълбочинни потапящи помпи, бутилиране и реализация на трапезни води за вътрешния и външен пазар, лабораторни и инженерно-геоложки изследвания, транспортни услуги в страната и чужбина, товаро-разтоварни и земекопни работи, отдаване под наем на терени, сгради, съоръжения и друга собственост на дружеството, търсене, добив и реализация на глини, комплексни геофизични изследвания, съxраняване на взривни вещества, боеприпаси и раиоактивни материали, торпедоперфораторни работи.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.07.2010: Геология, проектиране и проучване АД - Варна свиква Годишно общо...
23.11.2009: Геология, проектиране и проучване АД - Варна свиква Годишно общо...
16.09.2008: Съветът на директорите на “Геология, проектиране и проучване” -...
11.09.2007: Съветът на директорите на "ГПП" - АД, Варна, на основание чл....
02.03.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.08.2006: Съветът на директорите на "Геология, проектиране и проучване" -...
26.08.2005: Съветът на директорите на "ГПП" - АД, Варна, на основание чл....
19.10.2004: Съветът на директорите на "ГПП" - АД, Варна, на основание чл....
13.08.2002: Съветът на директорите на "ГПП" - АД, Варна, на основание чл....
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 004 пъти
[2016: 383, 2015: 51, 2014: 59, 2013: 119, 2012: 325, 2011: 34, ... ]