Кратък фирмен профил

Евромода ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Балша, бл. 7, ет. 7, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831598532
Капитал (лв.): 435 770
 
 
 

Отрасъл: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Предмет на дейност: Създаване, производство и търговия с всякакви дрехи, в т.ч. с бельо, износ и внос на всякакви продукции и материали, необходими за описаните по-горе дейности, формиране, производство и експлоатация на всички необходими средства за описаната по-горе дейност, представителство на всякакви фирми, както и в областта на селскостопанската и хранителната индустрия, предоставяне на услуга, управление, маркетинг, информация, лизинг, реклама и най-общо всички видове операции от какъвто и да е характер, отнасящи се директно или индиректно към предмета на дейност, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.02.2002: Френската компания Евродома нае за 660 лв. месечно бившата...
18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.11.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
09.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 881 пъти
[2016: 190, 2015: 111, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 177, 2011: 85, ... ]