Кратък фирмен профил

Механичен Завод АД - Мадан


Контакти

Мадан, 4900
ул. Обединение 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120073989
Капитал (лв.): 76 760
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
Общи събрания: Последно - 27.03.2020  Предстоящо - 29.04.2021 
Предмет на дейност: Металообработване, производство на специална и гражданска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с всякакви разрешени със закон стоки, суровини и материали, свързани с това, разкриване на предприятия, складове, магазини и др. разрешени със закон, моделиране и производство на облекла, превозна, комисионна, специална, складова, рекламна, маркетингова, инвестиционна и лизингова дейност, разрешени по съответния ред сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, търговски дружества и физически лица, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.01.2013: Александър Добрев, баща на министъра на икономиката Делян...
10.05.2011: Съветът на директорите на ”Механичен завод“ – АД, Мадан, на...
12.02.2010: Механичен завод АД - Мадан свиква Годишно общо събрание на...
22.01.2009: Механичен завод АД - Мадан свиква Годишно общо събрание на...
22.01.2008: Съветът на директорите на "Механичен завод" - АД, Мадан, на...
06.02.2007: Съветът на директорите на "Механичен завод" - АД, Мадан, на...
17.02.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.01.2006: Съветът на директорите на "Механичен завод" - АД, Мадан, на...
04.11.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.01.2005: Съветът на директорите на "Механичен завод" - АД, Мадан, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 918 пъти
[2016: 801, 2015: 52, 2014: 72, 2013: 145, 2012: 275, 2011: 176, ... ]