Кратък фирмен профил

Доспатлес 2000 АД - Доспат


Контакти

Доспат, 4831
ул. Орфей 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120506305
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Общи събрания: Последно - 19.06.2020 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговски, вкл. търговия с резервни части, преработка на дървесина и метал, животновъдство, рибовъдство, селско-стопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на културни и млади насаждения без материален добив и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
09.07.2009: Доспатлес 2000 АД - Доспат свиква Годишно общо събрание на...
09.07.2009: Доспатлес 2000 АД - Доспат свиква Годишно общо събрание на...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" - АД, Доспат, на...
27.06.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.05.2006: Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" - АД, Доспат, на...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" - АД, Доспат, област...
21.05.2004: Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" - АД, Доспат, област...
24.02.2004: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.05.2003: Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" - АД, Доспат, на...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Доспатлес 2000" - АД, Доспат, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 871 пъти
[2016: 412, 2015: 31, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 131, 2011: 58, ... ]