Кратък фирмен профил

Крамекс АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянци 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831635543
Капитал (лв.): 237 511
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.07.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, производство и търговия на кранове и кранови компоненти подемно-транспортни съоръжения; проектиране, производство и търговия на метални конструкции; ремонт и сервиз на кранове; инженерингова дейност; покупко-продажба на стоки, суровини, материали и други вещи в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
21.05.2009: Крамекс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.05.2009: Крамекс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
20.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.03.2006: Комисията за финансов надзор отписа от публичния регистър...
15.03.2006: На 14.03.2006 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен одитиран...
28.02.2006: Съветът на директорите на "Крамекс" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 421 пъти
[2016: 415, 2015: 65, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 148, 2011: 179, ... ]