Кратък фирмен профил

Тодоров АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Петко Каравелов, 34, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130078447
Капитал (лв.): 3 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на GS1
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Винопроизводство и производство на високоалкохолни напитки, производство на земеделска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност, както и други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
16.03.2021: С решение на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол №...
16.03.2021: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
04.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.01.2021: Тодоров АД-София /в несъстоятелност/ (5T6) В БФБ е постъпило...
20.11.2020: Нетните приходи от продажби на "Винарна Тодоров" намаляват с...
02.10.2020: Тодоров АД-София /в несъстоятелност/ На проведено редовно ОСА...
02.09.2020: Тодоров АД-София /в несъстоятелност/ В БФБ АД са постъпили...
12.06.2020: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ е получено следното съобщение от...
27.02.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
20.06.2019: Тодоров АД-София (5T6) На проведено редовно ОСА от 18.06.2019...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 529 пъти
[2016: 1 363, 2015: 283, 2014: 210, 2013: 421, 2012: 995, 2011: 857, ... ]