Кратък фирмен профил

Дейзи - сервиз ООД - София


Контакти

София, 1113
кв. Изток, ул. Тинтява 15 - 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121420072
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации по хардуера
Предмет на дейност: Производство, продажба и сервиз на компютърни системи, софтуер, търговска, производствена и транспортна дейност, маркетинг, ноу-хау, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, рекламна, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

23.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
05.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 286 пъти
[2016: 155, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 6, ... ]