Кратък фирмен профил

Корадо България АД - Стражица


Контакти

Стражица, 5150
ул. Гладстон 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814190902
Капитал (лв.): 13 168 614
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.09.2022 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, външно- и вътрешнотърговска дейност във всичките им разновидности, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
31.10.2022: Корадо-България АД-Стражица (KBG) Корадо-България АД-Стражица...
31.10.2022: Продажбите на „Корадо-България“ забавят ръста си Продажбите на...
21.10.2022: "Корадо-България" АД, което произвежда радиатори в завода си в...
15.09.2022: Корадо-България АД-Стражица (KBG) На проведено на 14.09.2022 г....
15.09.2022: Корадо-България АД-Стражица (KBG) На проведено на 14.09.2022 г....
09.09.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.09.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
02.08.2022: „Корадо-България“ ще разпредели 6-месечен дивидент Мениджърите...
02.08.2022: Корадо-България АД-Стражица (KBG) Корадо-България АД-Стражица...
02.08.2022: Корадо-България АД-Стражица (KBG) Корадо-България АД-Стражица...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 527 пъти
[2016: 3 406, 2015: 394, 2014: 104, 2013: 209, 2012: 624, 2011: 451, ... ]