Кратък фирмен профил

Вапцаров АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България, № 51Б, офис сграда БЛОК В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824105277
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.02.2019  Предстоящо - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на ковашко – пресови машини, енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
29.05.2019: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
15.04.2019: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София публикува Годишен...
10.03.2019: С решение на Съвета на директорите на БФБ АД (Протокол №...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
25.02.2019: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено извънредно ОСА от...
31.01.2019: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
22.01.2019: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ АД са постъпили материали за...
30.11.2018: Вапцаров АД-София (4V4) На проведено извънредно ОСА от...
31.10.2018: Вапцаров АД-София (4V4) Вапцаров АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 330 пъти
[2016: 632, 2015: 179, 2014: 157, 2013: 315, 2012: 613, 2011: 660, ... ]