Кратък фирмен профил

ЕАЗ АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Маринковица 2 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115013047
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.08.2022 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, прерабоен или обработен вид, отдаване на недвижими и движими вещи под наем, икономически анализи, маркетингови проучвания, разработване на финансови проекти, инженерингова дейност, посредничество и представителство на български чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
31.10.2019: Разработва се техническият проект на Околовръстния път на...
07.12.2009: ЕАЗ АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
07.12.2009: ЕАЗ АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: Електроапаратурен завод - ЕАЗ АД - Пловдив свиква Годишно общо...
10.07.2008: БФБ-София АД оповестява списък на дружествата, търгувани на...
28.05.2008: Електроапаратурен завод - ЕАЗ АД - Пловдив свиква Годишно общо...
08.02.2008: Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други...
01.02.2008: На 31.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто...
31.01.2008: Във връзка с информация от интернет страницата на КФН от...
31.01.2008: Комисията за финансов надзор е издала две решения, с които...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 080 пъти
[2016: 771, 2015: 102, 2014: 110, 2013: 220, 2012: 384, 2011: 379, ... ]