Кратък фирмен профил

Афер България ЕООД - Девня


Контакти

Девня, 9160
Административна сграда на "Агрополихим" - АД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123512950
Капитал (лв.): 10 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Производство и търговия с торове, продукти на химическата промишленост, суровини и материали, метали и др., външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки в страната, в свободните икономически зони и в чужбина, търговия, представителство на български и чуждестранни фирми, инженерингова, строителство, маркетингова и рекламна дейност, превоз на стоки и пътници, спедиторска (без поща) и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.01.2005: Синдиците на обявената в несъстоятелност "Агробиохим" АД - Стара...
01.10.2002: 3.547 млн.лв. печалба отчете Агрополихим АД за първата половина...
30.08.2002: От 1 октомври собственикът на девненското предприятие...
20.08.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2002: Американско-арабският консорциум "Асид и Фъртилайзъс" е готов да...
22.03.2002: Собственикът на "Агрополихим" ще съдейства за отстраняване на...
19.10.2001: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.04.2001: Дружество "ACID & Fertilizers" LLC - САЩ е придобило акции от...
04.01.2001: "Агрополихим" уреди всички стари дългосрочни задължения, които...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 970 пъти
[2016: 365, 2015: 53, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 198, 2011: 68, ... ]