Кратък фирмен профил

Мега инженеринг ООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Южна 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836020258
Капитал (лв.): 6 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство с цел продажба на проекти на дизайнерско оформление и оборудване на офиси, магазини, складови стопанства, увеселителни заведения, производствени помещения, проекти за осветление и светлинни ефекти, опаковки и машини за опаковки, програмни продукти и системи, автоелектроника, подемно транспортни средства, битова техника и стоки за бита, спортни стоки, хранителни стоки, медицинска техника, като изброените дейности се извършват при условията на чл.1, ал.3, във връзка с чл.2, т.3 от тз, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и импресарска дейност и дейности, свързани с автоматизиране на техническите процеси, сервиз и поддръжка на битова техника, аудио, видео и компютърна техника, на промишлени системи и съоръжения /хидравлика, пнемматика, електроника, автоматика/, автосервиз, сервиз на медицинска техника с интелектуална собственост, преводи от и на чужди езици с организиране на курсове при условията на чл.1, ал.3 от тз, спедиционна, складова, лизингова, посредническа дейност, производство на филми, видео и звукозаписи при спазване на нормативните разпоредби, издателска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на вскички видове стоки, освен на забранените със закон, превоз на хора и товари в страната и чужбина
 

30.04.1999: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.06.1997: ВОП - Ботевград, Микроелектроника, Хибридни интегрални схеми -...
10.03.1994: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 988 пъти
[2016: 204, 2015: 33, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 136, 2011: 149, ... ]