Кратък фирмен профил

Асенова крепост АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Иван Вазов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115012041
Капитал (лв.): 12 888 018
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Продукти и услуги:
- продукти от полиетилен;
- биаксиално ориентирано полипропиленово фолио;
- тъкани торби;
- други полипропиленови изделия.
Предмет на дейност: Производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, мениджмънт, предприемачество, представителство и агентство, услуги и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
13.11.2019: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ АД е постъпил доклад...
05.11.2019: Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019 г., с...
30.08.2019: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ АД е постъпил доклад...
03.07.2019: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
06.06.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
27.05.2019: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) На основание чл. 73, ал. 2...
27.05.2019: Асенова крепост АД – Асеновград (83NA) Във връзка с получено...
23.05.2019: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) В БФБ АД е постъпил доклад...
22.05.2019: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 904 пъти
[2016: 1 084, 2015: 358, 2014: 226, 2013: 453, 2012: 1 147, 2011: 756, ... ]