Кратък фирмен профил

Свилоза АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
Промишлена зона Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814191178
Капитал (лв.): 31 754 944
 
 
 

Отрасъл: Производство на изкуствени и синтетични влакна
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2017 
Предмет на дейност: Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 65   стр.    
30.01.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Свилоза АД-Свищов представи тримесечен...
12.01.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление от Дружеството относно...
11.01.2018: „Свилоза” постепенно възобновява работа Свищовската компания за...
11.01.2018: „Свилоза” постепенно възобновява работа Свищовската компания за...
02.01.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) Уведомление от Дружеството относно...
02.01.2018: "Свилоза" спря работа заради недоставена дървесина от...
08.12.2017: „Свилоза" спира работа поради липса на дървесина Свищовският...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
22.11.2017: По-високите цени на целулозата подобриха резултатите на...
20.11.2017: Свилоза със 198% ръст на консолидираната печалба през третото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 311 пъти
[2016: 822, 2015: 407, 2014: 235, 2013: 470, 2012: 1 197, 2011: 984, ... ]