Кратък фирмен профил

РИС Ръбър България АД - Кула


Контакти

Кула, 3800
Индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105023751
Капитал (лв.): 947 243
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.08.2022 
Предмет на дейност: Производство, търговия, внос и износ на технически каучукови изделия за всички сфери на промишлеността, производство и търговия с всякакви суровини, смеси и материали за техническата каучукова промишленост, производство и търговия с пластмасови изделия, метални детайли, матрици и инструментална екипировка за всички сфери на индустрията, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
27.06.2009: Кула ринг АД - Кула свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.06.2009: Кула ринг АД - Кула свиква Извънредно общо събрание на...
01.07.2008: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.03.2008: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.08.2007: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.08.2007: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.06.2007: Съветът на директорите на "Кула ринг" - АД, гр. Кула, на...
19.01.2007: Съветът на директорите на "Кула ринг" - АД, гр. Кула, на...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Кула ринг" - АД, гр. Кула, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 300 пъти
[2016: 1 324, 2015: 137, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 412, 2011: 423, ... ]