Кратък фирмен профил

Еледжик 21 АД - Ихтиман


Контакти

Ихтиман, 2050
ул. Цар Освободител 172 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130168179
Капитал (лв.): 66 053
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Общи събрания: Последно - 11.06.2020 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения (без материален добив) и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
18.12.2009: Еледжик-21 АД - Ихтиман свиква Извънредно общо събрание на...
26.03.2009: Еледжик-21 АД - Ихтиман свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2009: Еледжик-21 АД - Ихтиман свиква Годишно общо събрание на...
24.10.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка...
17.10.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.04.2008: Съветът на директорите на "Еледжик - 21" - АД, Ихтиман, на...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Еледжик - 21" - АД, Ихтиман, на...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Еледжик - 21" - АД, Ихтиман, на...
12.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 533 пъти
[2016: 498, 2015: 27, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 183, 2011: 193, ... ]