Кратък фирмен профил

Авес 94 АД - Черни връх [Несъстоятелност]


Контакти

Черни връх, 8122
общ. Камено
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102082716
Капитал (лв.): 108 185
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на домашни птици
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.11.2017 
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация, вкл. и външнотърговска, на птиче месо, яйца и еднодневни пилета, изкупуване на яйца и свързаната с това инвестиционна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, както и външнотърговска, транспортно-спедиторска дейност, международен транспорт, производство, съхранение и търговия със зърно и комбинирани фуражи.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
14.03.2012: Над 17 хиляди нещастни кокошки, само от бургаската фирма "Авес...
09.07.2009: Авес-94 АД - Черни връх свиква Годишно общо събрание на...
09.02.2009: Авес-94 АД - Черни връх свиква Извънредно общо събрание на...
09.02.2009: Авес-94 АД - Черни връх свиква Годишно общо събрание на...
03.10.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2008: КЗК наложи санкции от общо 293 000 лв. на производители на яйца...
19.12.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.04.2007: Милена Панайотова работи от осем години в "Авес-94" АД, отначало...
15.09.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
18.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 756 пъти
[2016: 470, 2015: 106, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 347, 2011: 221, ... ]