Кратък фирмен профил

ЛГР АД - София


Контакти

София, 1309
ж.к. Света Троица, ул. Вита, бл. 315б, вх. Г, ет. 4, ап. 84
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121795859
Капитал (лв.): 108 131
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Общи събрания: Последно - 12.03.2020 
Предмет на дейност: Счетоводно обслужване на фирми, консултации, маркетинг и реклама, друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.03.2015: ТК-ХОЛД АД-София (T24) В ТК-Холд АД постъпи уведомление по...
21.04.2010: ЛГР АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.04.2009: ЛГР АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
28.04.2009: ЛГР АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
20.04.2007: Съветът на директорите на ЛГР - АД, София, на основание чл. 223...
07.07.2006: Съветът на директорите на "ЛГР" - АД, София, на основание чл....
28.12.2005: ЛГР АД-София е придобило акции от капитала на: - Кабиле-ЛБ...
18.10.2005: ЛГР АД е придобило 18,142% от капитала на "Кабиле ЛБ" АД. Това...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 053 пъти
[2016: 289, 2015: 44, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 172, 2011: 146, ... ]