Кратък фирмен профил

Комко Спед ТБ ЕООД - София


Контакти

София, 1504
ул. Оборище 37, вх. А, ет.1, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831851658
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Таксиметров пътнически транспорт
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Международен и вътрешен транспорт, групаж, спедиция, подготовка на митнически и транспортни документи за обработка и лицензиране, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, търговия с всякакви стоки и услуги, експорт-импорт, консултантска, комисионна, предприемаческа, рекламна (без кино и печат), инженерингова дейност, производство, преработка и търговска реализация на всякакви стоки, разрешени със закон, шипшандлърска и бункеровъчна дейност, генерално корабно агентство, генерално корабно снабдяване на български и чуждестранни кораби, превоз на стоки и пътници с речни и морски плавателни съдове и обслужване на фериботни линии със специализирани кораби, кораборемонтна дейност, ресторантьорство и хотелиерство.
 

08.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.09.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 387 пъти
[2016: 127, 2015: 14, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 76, 2011: 30, ... ]