Кратък фирмен профил

Сигма Фарос 5 ЕООД - София


Контакти

София, 1303
ул. Софроний Врачански 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130001753
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Сделки в областта на организиране обучението по чужди езици и компютърна грамотност, преводачески услуги, вътрешна и външна търговия с всякакви незабранени стоки, търговско представителство, посредничество и агентство за български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, дружеството може да осъществява и други видове стопанска дейност, незабранена със закон.
 

26.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
20.08.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 116 пъти
[2016: 10, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 59, 2011: 1, ... ]